26685253_2078560085729854_8327215151752156371_o

TEAM PARKETTPARTNER OG TEAM SJUSJØEN SØKER FELLES HOVEDTRENER

 

Team ParkettPartner og Team Sjusjøen har besluttet å søke ny felles hovedtrener. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å kunne samarbeide tettere, både med treninger og ikke minst med felles kompetanseoverføring mellom de ulike teamene. Vi ser også at pr dags dato har de to teamene ulike forutsetninger, som gjør at vi håper at dette kan være en interessant stilling for den aktuelle kandidaten.

 

Langløp AS, som er eier av Team ParkettPartner søker ny hovedtrener/ Sportslig leder. Aktuell trener/leder skal ha hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre 3-4 samlinger, samt kunne delta på 3-4 ski Classics renn, og være lagleder på disse. I tillegg kan det være aktuelt å få treneransvar for enkelte løpere. Vi søker en nysgjerrig og sulten trener, som kan utfordre oss på treningsprinsipper og økter og tekniske oppgaver.

Team ParkettPartner består i dag 6 herrer og 1 dame i ski classics. I tillegg er vi ca 20 mann i en turrenn gruppe.

Team Sjusjøen søker ny hovedtrener for sine juniorer. Her vil behovet være mer rettet mot daglig og personlig oppfølging, lede treninger og lage ulike treningsprogram basert på løpernes ambisjon og fysiske nivå. Det forventes at trener er med på 1 til 2 ukentlige treninger, og at man får ansvar for å følge opp løpere, både med tanke på treningskvalitet, og teknikk.

Team Sjusjøen har i dag ca 20 løpere fra 13-19 år.

Vi ser for oss å legge høstsamlingene på samme sted og i samme periode, slik at man kan dra nytte av felles trenerressurser på samlingene. I begge rollene vil en sportslig leder få flere trenere å spille på lag med, men må beregne seg å få egne ansvarsoppgaver som nevnt over.

Godtgjørelse etter avtale.

 

Søknadsfrist er satt til 5. Mai

 

Kontaktpersoner:

Arnt Nyborg - Manager Team ParkettPartner. arnt_nyborg@hotmail.com, Tlf: 95841495

Jarle Jakobsen - Trener Team ParkettPartner. racerjarle@gmail.com, Tlf: 90510462

Anders Bergundhaugen -  Team Sjusjøen a-bergun@online.no, Tlf: 90557099

FULLSTENDIG UTLYSNING KLIKK HER